Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Visseltofta Hembygdsförening

vill uppmärksamma Visseltoftabygdens särart och lyfta dess rika historia. Vi vill tillsammans med bygdens folk och alla intressenter gynna traktens mångfald och dess kulturella arv. Vi har fokus på dåtid och nutid, för framtiden.

Vi försöker vara kreativa. Vi arrangerar historiska vandringar. Vi dokumenterar flydda dagar, bl.a. genom vår bokserie BYGDEN BERÄTTAR. Vi anordnar också kurser, föreläsningar och håller en årlig skörde- och hantverksmarknad. Välkomna till vår by och vår förening!

Vi skapar mervärden för framtiden!

Vår gemensamma historia är nyckeln till framtida livskvalité

Oavsett hur vi lever lämnar vi spår. Dessa är värda att förhålla sig till. Genom dokumentation kan vi se tillbaka för att gemensamt nå en bättre framtid. Hand i hand går människan, miljön och naturen och i symbios har den vackra Visseltoftabygden skapats. Vad vi gjort är vad vi gör. Vad vi gjort är vad som blir. Insikten om vårt förflutna och arbetet för framtiden stärker vår tillvaro och ger livet mening.

Stöd oss i vårt arbete. Investera i er själva! Bli medlem!

Visseltoftabygden, en del av världen

Genom att aktivt stödja oss i vårt arbete, ekonomiskt eller på andra sätt, visar du dig själv och din omgivning att platsen där vi lever och verkar är unik och värd att bevara. Resultatet blir förhoppningsvis en trevlig tillvaro, möjlighet till kontakter, nätverk och en livfull omgivning, både miljömässigt och befolkningsmässigt. Bli opinionsbildare du också. Sprid budskapet om Visseltofta och vår förening!

medlem24.png
medlem24.png

Hembygdsgården - en lokal för festligheter, möten och vår museisamling

Hyr våra lokaler för möten & festligheter

Hembygdsgården mitt i Visseltofta kyrkby, uppfördes ursprungligen 1925 som byns femte skolbyggnad i ordningen. Idag förvaltas den av Visseltofta Hembygdsförening. Hembygdsgården är möjlig att hyra för allmänheten i samband med fester, möten osv. Välkomna! OBS Inga övernattningar.

Att hyra lokalerna (priserna gäller fr. 2021 - med vintertid avses perioden 15/10 till 15/4):

Hela huset 1200 kr/dygn (vintertid) och 900 kr/dygn (sommartid). Stora salen (A-sal) 900 kr/dygn (vintertid) och 700 kr/dygn (sommartid). Salen har utrymme för upp till 80 pers. samt en mindre scen. Lilla salen (B-sal) 500 kr/dygn (vintertid) och 400 kr/dygn (sommartid). Salen passar bra till mindre sällskap och för möten upp till 25 pers. Köket ingår normalt i respektive hyra. Här finns porslin etc., köksredskap, diskmaskin och två ugnar/spisar, dvs. möjligheter att tillaga mat i viss utsträckning. I övrigt finns två toaletter. Salarna, kök, och en toalett är handikappanpassade.

Städning av lokalen/lokalerna görs av den som hyr.

Uthyrning, kontakta ansvarig Marion Andersson 070-8568390 alt. Gert Wulff 076-8098133 eller marion.visseltofta snabela gmail.com

Visseltofta Hembygdsgård.jpg
Visseltofta Hembygdsgård.jpg

Samtiden är snart historia. Hjälp oss dokumentera!

Vi arbetar för mer hembygdslitteratur

Vi i föreningen har sedan 2004 arbetat med att successivt dokumentera bygden. Vår femte bok blev klar våren 2017. Därutöver har vi genomfört otaliga historiska vandringar och markerat ut torpgrunder och andra intressanta kulturlämningar. Vi vill sprida kunskap om bygdens historia och landskapets kulturella dynamik, ett arv som ack så snabbt mister sin substans eller koppling. Människor föds och människor dör. Med det sipprar material och tankar bort, successivt försvinner också minnena. Att dokumentera det dåtida i bygden är viktigt. Inte gäller inte bara fysiska spår utan också det imateriella kulturarvet, t ex genom att intervjua de äldre då dessa faktiskt är de sista av "sin stam". De utgör de sista som brukat marken, de sista som har använt ålderdomliga metoder, de sista som kunnat minnas föräldrar och far- och morföräldrar med rötter ner i 1800-talet - direkta små kopplingar till tiden före industriell revolution och det tekniska samhällets födelse. Det är nu vi kan och måste skriva och samla. Det är nu vi kan fotografera miljöer som är på väg att försvinna. Nu kan vi kan ta vara på äldre bildmaterial innan materialet förskingras eller mister sin proveniens. Tekniken gör det tillika enklare än någonsin!

Visseltofta är utöver Hembygdsföreningen rik på namnkunniga personer som låtit bygdens historia hamna på pränt. Socknens alla torp, över 300 stycken, finns väl dokumenterade i en bok utgiven 1957 av Svante Gunnarsson, Torp och Backstugor i Visseltofta socken. Medförfattaren Ragnar Hallberg dokumenterade också varav en del tryckts i t ex Osby Hembygdsförenings årsböcker, därtill dennes son Tord Jöran Hallbergs material. Far och son Malte och Nisse Björk har flitigt förmedlat Visseltoftabygdens människor i dagstidningen Norra Skåne, från 40-talet och in på 1980-talet. Uppteckningar finns också, via dem, förvarade i Folklivsarkivet i Lund. Ytterligare bör nämnas Erland Troedsson och Karl Wahlberg, två entusiastiska Visseltoftabor och hembygdsvänner. I närmre tid är böcker utgivna av Sisten Svensson, t ex bokserien Så länge korparna flyger, om Kylens historia (Kylen, Visseltofta socken), tillsammans med Tord Jöran. Längsmed en åder af liv utgavs 2010 av Mattias Persson och beskriver gårdarna och byarna i västra sockenhalvan. 2021 kom en uppdaterat version samt del 2 om den östra hälften. Genom några andra författare, i synnerhet via Sven Nilsson i Sjöalt, Evald Malm, Visseltofta och Fredrik Hellman, S Hanavrå, har 1900-talet dokumenterats flitigt, bl a i Bygden berättar-serien samt i lokaltidningen Allt om Osby och i Byalagets lokaltidning Visseltoftabladet.

dokumentera din historia.jpg
dokumentera din historia.jpg