Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Årsmöte Visseltofta Hembygdsförening

OBS! Pga. Covid-19 måste vi begränsa deltagarantalet och erbjuder därför möjlighet till digitalt deltagande. Föranmälan till deltagande fysiskt eller digitalt gäller - kontakta oss via mejlen eller direkt till styrelseledamot. Har ni idéer som ni vill framföra går det också bra att höra av sig i förväg. Välkomna!

arsmoteVHBF2021