Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

God Jul och ett Gott Nytt År

Det är dags att avrunda 2022 och titta framåt mot ett nytt verksamhetsår. Vi vill därför göra alla uppmärksamma på vårt årsmöte som komma skall. Vi kommer också i snar framtid skicka ut inbetalningsavin för 2023 års medlemsavgift. Vi syns!

VHFarsmote23