Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Skördemarknad 19 sept 11-16 i Visseltofta

Hjärtligt välkomna till vår "nygamla" skördemarknad. Ifjol fick vi nöja oss med en "skörderunda" som förvisso var otroligt populär och lyckad. I år hoppas vi med rådande Covid19-läge att vi ska kunna genomföra en mer normal marknad i och vid Hembygdsgården mitt i Visseltofta. Givetvis tar vi allvarligt på förekommande rekommendationer och vi hoppas också att alla besökare respekterar faktumet.

På programmet finns det sedvanliga, likväl är varje marknad unik. Ett antal utställare kommer vara på plats med olika hantverk, det mesta med en lokal prägel. Vi säljer också fika och grillad korv. Inträdeslotteri.

Museet på ovanvåningen har säsongspremiär med en ny utställning som bl a innehåller godbitar ur några enskilda personers liv. Karaktärer som levde för länge sedan i Visseltoftatrakten. Utvalda delar har funnits med i våra tidigare utställningar, andra delar är helt nya.

Mattias Persson, också sekreterare i Visseltofta Hembygdsförening sedan många år, har dubbelt boksläpp. Det är premiär för en bok om östra sockenhalvans gårdsbebyggelse och en uppdaterad version av den förra boken om den västra delen. Läs mer här.

skordemarknad2021

Bokrelease 19 september

bokviss

Tvillingkvarnarna har vaknat till liv

Vi har haft en städdag vid Tvillingkvarnarna. Nu är det fint! Nya bänkar ska också sättas dit för att vi alla, ni alla, ska kunna njuta. Kanske en fika en vacker dag?
På bilden syns styrelsen (Lovisa Zaunders saknas), John Forsberg, Gert Wulff, Fredrik Hellman, Mattias Persson, Annika Andersson och Marion Andersson.

Tvillingkvarnarnaspring2021

Lekplatsen 1.2 Visseltofta

Under maj har och fortsatt kommer det att arbetas med lekplatsen i Visseltofta, vid Hembygdsgården. Vi som är där är Hembygdsföreningen och Föräldraföreningen. Ny sand, nya bord, upprensad omgivning, ny gungställning och mycket mer. Tanken är att åter få en toppfin lekplats. Det har gått några år sedan den ursprungliga invigdes, 2008. Som ett minne av detta är nu också en skylt uppsatt. Tack vare ekonomiskt stöd av Sture Håkansson, som vurmade för barn & ungdomar i Visseltoftabygden, har allt kunnat bli verklighet. Nu är det bara att leka igen… Välkomna!

Lekplatsspring2021skylt

Skogliga kulturmiljöer och klimat går hand i hand

Vi hör det alla varje dag. Vi måste göra vad vi kan för att hejda utsläppen av växthusgaser. Centralt i detta ligger skogen och skogsmarken som en "kolsänka". För Visseltoftabygden har historiskt skogen var central. Skogen utgör bygdens kulturmiljö. Vi hoppas att alla som kan bidra, markägare och intressenter, hjälps åt i arbetet med skogen och kulturmiljöns bevarande. Visseltofta Hembygdsförening står som en aktör. Vi hoppas kunna bidra genom de kontakter och de nätverk vi byggt upp. Som medlem kan du också hjälpa till. En liten "teaser" är denna film.
https://www.ourplanet.com/en/video/how-to-restore-our-forests/