Visseltofta Hembygdsförening

vi dokumenterar för framtiden

Bygden berättar IV, 2017

Bygden berättar IV 2017 är föreningens senaste bok. 250 sidor i A4-format med ett enormt innehåll av äldre bildmaterial, framförallt från Malte Björks samlingar. Innehållet rör Visseltoftabygden via flera författare. Inbunden i hård pärm. Pris 200 kr exkl. frakt. Boken kan beställas direkt via oss!

bygd2017