Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Längsmed en åder af lif &
Bortom dälden, bortom Hellige aa


Längsmed en åder af liv & Bortom dälden, bortom Helliga aa är två hembygds- och historieböcker som återger en stor del av Visseltofta sockens historia. Fokus ligger på gårdarna men det finns också mycket övergripande material (häri sådant som även berör Göingetrakten som helhet - applicerbart på andra socknar i närområdet). Det finns flera tematiska delar om brukandet av landskapet, agrara näringar, hantverk och t ex byggnadsarkeologi, arv och gårdsövertaganden generellt, äldre administration (jordnatur, skatter osv.) m.m.. Text och fakta varvas med över 1000 äldre svartvita bilder, de äldsta från 1860-talet. Totalt utgör de två volymerna 1174 sidor i A4-format. Priser är 500 kronor per bokdel (exkl. frakt - normalt 269 kr för båda).

Mer nyfiken om författaren och böckerna - läs mer i en artikel ur Visseltoftabladet, från våren 2021.

Sedan böckerna kom i tryck har ett antal fel, förtydliganden och kompletteringar framkommit - sådant underlag trillar successivt in. Uppgifterna kommer från författarens fortsatta forskning/granskning men erhålls också av läsarna. Via länken nedan kommer du kunna ta del av förändringsarbetet. Dokumentet kommer hållas ajour med jämna mellanrum.

Dokument med rättelser, förtydliganden och kompletteringar - ver 20240101


nyfiken på visseltofta-bygdens historia


nyfiken på visseltofta-bygden