Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Längsmed en åder af lif &
Bortom dälden, bortom Hellige aa

En stor del av socknens historia i två volymer om totalt 1174 sidor. Priser 500 kronor per bokdel (exkl frakt).

nyfiken på visseltofta-bygdens historia


nyfiken på visseltofta-bygden

Nyfiken på böckerna - läs mer i artikel i Visseltoftabladet, från våren 2021.