Visseltofta Hembygdsförening

vi dokumenterar för framtiden

Längsmed en åder af lif & Bortom dälden, bortom Hellige aa

Längsmed en åder af lif (del 1) & Bortom välden, bortom Hellige aa (del 2) är två fullmatade böcker om socknens historia, främst med fokus på gårdarna och dess befolkning men också med massor av annat historiskt material. De utkom 2021 och författare är föreningens sekreterare, Mattias Persson.

Intresserad att läsa mer om dem eller önskar beställa. Genom länken når du också ett dokument med rättelser och kompletteringar. Följ länken.