Visseltofta Hembygdsförening

vi dokumenterar för framtiden

Längsmed en åder af lif & Bortom dälden, bortom Hellige aa

Längsmed en åder af lif (del 1) & Bortom välden, bortom Hellige aa (del 2) är två fullmatade böcker om socknens historia, främst med fokus på gårdarna och dess befolkning. De utkom 2021 och författare är föreningens sekreterare, Mattias Persson.

Intresserad eller vill beställa. Följ länken.