Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Lekplatsen 1.2 Visseltofta

Under maj har och fortsatt kommer det att arbetas med lekplatsen i Visseltofta, vid Hembygdsgården. Vi som är där är Hembygdsföreningen och Föräldraföreningen. Ny sand, nya bord, upprensad omgivning, ny gungställning och mycket mer. Tanken är att åter få en toppfin lekplats. Det har gått några år sedan den ursprungliga invigdes, 2008. Som ett minne av detta är nu också en skylt uppsatt. Tack vare ekonomiskt stöd av Sture Håkansson, som vurmade för barn & ungdomar i Visseltoftabygden, har allt kunnat bli verklighet. Nu är det bara att leka igen… Välkomna!

Lekplatsspring2021skylt