Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

January 2021

Skogliga kulturmiljöer och klimat går hand i hand

Vi hör det alla varje dag. Vi måste göra vad vi kan för att hejda utsläppen av växthusgaser. Centralt i detta ligger skogen och skogsmarken som en "kolsänka". För Visseltoftabygden har historiskt skogen var central. Skogen utgör bygdens kulturmiljö. Vi hoppas att alla som kan bidra, markägare och intressenter, hjälps åt i arbetet med skogen och kulturmiljöns bevarande. Visseltofta Hembygdsförening står som en aktör. Vi hoppas kunna bidra genom de kontakter och de nätverk vi byggt upp. Som medlem kan du också hjälpa till. En liten "teaser" är denna film.
https://www.ourplanet.com/en/video/how-to-restore-our-forests/

Njut av natur & kultur i hembygden

2021 är friluftslivets år! Varför inte i dessa tider med Covid-19 ta tillfället i akt med att ta del av och njuta av Visseltoftabygden! Ett tips är att utgå från de böcker som finns om området. Historiska källor som kan knytas till olika platser i omgivningen. En fika kan med fördel avnjutas däremellan. Det finns många fina naturmiljöer och därtill massor av sjöar. Sätt värde på Hembygden!

okänt

Årsmöte Visseltofta Hembygdsförening

OBS! Pga. Covid-19 måste vi begränsa deltagarantalet och erbjuder därför möjlighet till digitalt deltagande. Föranmälan till deltagande fysiskt eller digitalt gäller - kontakta oss via mejlen eller direkt till styrelseledamot. Har ni idéer som ni vill framföra går det också bra att höra av sig i förväg. Välkomna!

arsmoteVHBF2021