Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

January 2020

Nu möter vi ett nytt verksamhetsår

2020 är här och med det nytt arbete för föreningens fortlevnad, för bygden och dess invånare osv. Titta återkommande in på vår hemsida, eller Facebook-sida, för att uppdatera er om vad som händer.
Glöm inte heller medlemsavgiften för 2020. Vi är Så tacksamma om ni åter vill hjälpa oss! Info om hur och vad ni betalar för finns på hemsidan.

Vill Ni engagera er i vårt styrelsearbete eller i samband med våra aktiviteter och andra göromål? Återkoppla om intresse finns! Stort som smått!

Vi har också ett årsmöte som väntar - Välkomna!