Visseltofta Hembygdsförening

ett kulturarv att förvalta

Skogliga kulturmiljöer och klimat går hand i hand

Vi hör det alla varje dag. Vi måste göra vad vi kan för att hejda utsläppen av växthusgaser. Centralt i detta ligger skogen och skogsmarken som en "kolsänka". För Visseltoftabygden har historiskt skogen var central. Skogen utgör bygdens kulturmiljö. Vi hoppas att alla som kan bidra, markägare och intressenter, hjälps åt i arbetet med skogen och kulturmiljöns bevarande. Visseltofta Hembygdsförening står som en aktör. Vi hoppas kunna bidra genom de kontakter och de nätverk vi byggt upp. Som medlem kan du också hjälpa till. En liten "teaser" är denna film.
https://www.ourplanet.com/en/video/how-to-restore-our-forests/